ارتباط با میدان دام

مرکز پشتیبانی

واتس اپ

ایمیل

دفتر مرکزی

نمابر

آدرس

کد پستی

۳۳۰۰ – ۰۲۵

۶ ۰۰۰ ۲۵۳ ۰۹۱۲

info@meydanedam.com

۳۰۰۳ ۹۰ ۳۲ – ۰۲۵

۱۰۵۵ ۹۲ ۳۲ – ۰۲۵

قم، بلوار امین کوچه ۸، پلاک ۱۳۷

۳۸۳۵۵ – ۳۷۱۶۶

مرکز پشتیبانی

واتس اپ

ایمیل

دفتر مرکزی

نمابر

آدرس

کد پستی

۳۳۰۰ – ۰۲۵

۶ ۰۰۰ ۲۵۳ ۰۹۱۲

info@meydanedam.com

۳۰۰۳ ۹۰ ۳۲ – ۰۲۵

۱۰۵۵ ۹۲ ۳۲ – ۰۲۵

قم، بلوار امین کوچه ۸، پلاک ۱۳۷

۳۸۳۵۵ – ۳۷۱۶۶

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

بالا