دسته بندی عرضه

نژاد دام‌های عرضه
تعداد دام‌های عرضه
محدوده قیمت عرضه
89٬100٬000تومان89٬100٬000تومان
سیستم پرورش
درجه کیفیت دام